Declaració fundacional

La creixent escalada del conflicte colombià ha motivat que des de diverses instàncies socials i institucionals Catalánes hagi crescut la preocupació pel futur de Colòmbia i, concretament, per veure com es pot col.laborar des de Catalunya en la transformació del conflicte colombià. Les entitats i institucions que formen part de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia compartim la idea que la incidència de la nostra solidaritat amb Colòmbia serà superior en la mesura que puguem construir un espai de concertació entre diferents actors socials i institucionals de Catalunya. Aquest espai ens ha de permetre: 

* Compartir els respectius punts de vista de cara a construir un diagnòstic i una proposta d'acció concertada. 
* Cercar la complementarietat de les potencialitats de cada membre de la Taula. 
* Identificar conjuntament les contraparts socials i institucionals colombianes a les quals es vol donar suport. 
* Posar en comú els criteris de prioritat d'actuació a Colòmbia. 
* Elaborar una estratègia de comunicació de cara a incrementar la mobilització de la societat Catalana per la pau a Colòmbia. 
* Convidar a participar a la Taula tots aquells actors socials i institucionals (ONG, organitzacions socials, administracions, sindicats, universitats, escoles, etc.) que treballen o poden arribar a treballar per la pau i els drets humans a Colòmbia. 

Entenem que les entitats que participen de la Taula per la Pau i els Drets Humans comparteixen uns criteris mínims, entre els quals hi ha: 

* Que una veritable pau i reconciliació nacional a Colòmbia tan sols es pot aconseguir a través d’una solució negociada que es fonamenti en l’aclariment de la veritat, en la justícia i el reconeixement del dret a la reparació de les víctimes de violacions dels drets humans i del dret internacional, així com dels seus familiars 
* Que l'Estat colombià és la principal instància responsable de vetllar pel respecte dels drets humans dins del seu territori. 
* Que des de la Taula no es dóna suport -de forma directa o indirecta- a cap actor armat. 
* Que la transformació social, política i econòmica que necessita el país ha de tenir la societat civil colombiana com a protagonista. 
* Que la comunitat internacional ha d'assumir la seva corresponsabilitat en els factors d'internacionalització del conflicte. 
* Que a Europa hem de vetllar per no reproduir la polarització creixent a la qual està sotmesa la població a Colòmbia. 

Més enllà d’aquesta declaració genèrica d’intencions, apuntem alguns primers objectius concrets sobre els qual treballar: 

* Prioritzar la protecció de la població civil colombiana. 
* Visibilitzar les contraparts colombianes que entenem que poden jugar un paper en la transformació del conflicte des de l’àmbit local i regional. 
* Exercir pressió política a les instàncies necessàries (Catalánes, espanyoles, europees i colombianes) en relació al seu compromís amb la pau i els drets humans a Colòmbia. 
* Promoure agermanaments entre municipis de Catalunya i processos de pau a Colòmbia. 
* Construir un discurs propositiu que animi l'opinió pública Catalana a treballar per la transformació del conflicte colombià. 
* Cercar la complementarietat amb altres espais de coordinació. 

Barcelona, febrer de 2003