Oferta de consultoria per a una avaluació institucional

Oferta de consultoria per a una avaluació institucional

Convocatòria per a una avaluació externa de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia. Avaluació institucional estratègica del treball de l'entitat i del seu paper com a espai de coordinació durant els últims 5 anys. Termini de presentació de propostes fins al 8 de febrer de 2018.

Caldrà presentar un pressupost desglossat i una oferta tècnica que inclogui una proposta sobre la metodologia i el pla de treball que assumeixi els Termes de Referència (màxim 10 pàgines). També una proposta de cronograma, diferenciant cadascuna de les fases. El cronograma d'activitats i les fases de treball de l'oferta tècnica proposada ha d'emmarcar­se dins el període febrer­juny 2018. I el currículum de la persona o l’equip que realitzarà l'avaluació (màxim 5 fulls).

Podeu descarregar el document amb els termes de referència aquí.