Qui som?

La Taula

 La Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia és un espai de concertació d’àmbit català, format per ONG, sindicats, administracions públiques i entitats del món acadèmic, sorgit l'any 2002.

La Taula forma part, com a entitat observadora, de la plataforma europea OIDHACO, Oficina Internacional de los Derechos Humanos -Acción Colombia-.

Els objectius principals de la Taula son la promoció i protecció dels Drets Humans a Colòmbia així com el suport a una solució política negociada, i que té com a marc de referència les recomanacions de les Nacions Unides i d’altres organismes internacionals. La Taula entén que, a Colòmbia, una veritable pau amb justícia social així com els objectius que acabem d’esmentar només es poden aconseguir si es fonamenten en l’esclariment de la veritat, l’aplicació de la justícia i de mecanismes efectius de reparació integral a les víctimes de les violacions dels Drets Humans i del Dret Internacional Humanitari.

Un dels principals compromisos de la Taula Catalana és el de fer visibles iniciatives de pau que, entenem, poden jugar un paper en la transformació del conflicte a escala local i nacional.

La Taula no dóna suport a cap actor armat i està fermament convençuda que l’Estat colombià és el principal responsable que es garanteixi el respecte i l’aplicació integral dels Drets Humans a la població colombiana. Alhora, reconeix la societat civil colombiana com a protagonista de la transformació social, política, econòmica i cultural que el país necessita urgentment. Considera que la comunitat internacional ha d'assumir la seva corresponsabilitat en els aspectes d'internacionalització del conflicte i, a la vegada, ha de vetllar per no reproduir la polarització que caracteritza aquest conflicte.

Amb la finalitat d'assolir aquests objectius, la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia intenta que, poc a poc, es construeixi un discurs propositiu que animi l'opinió pública Catalana i tots els seus agents socials, polítics, governamentals, etc. a treballar conjuntament per la transformació del conflicte colombià.

Així doncs, treballem perquè Catalunya, l’Estat Espanyol i la Unió Europea incrementin la prioritat política en relació amb Colòmbia amb l’objectiu que es faci efectiu un monitoratge periòdic, per part de la comunitat internacional, dels acords assumits pel Govern colombià en matèria de Drets Humans i Pau. 

Què és el que fem?

Des del començament, la Taula s’ha configurat com un grup de treball que ha anat posant el tema de Colòmbia a les agendes internacionals i de cooperació de les principals institucions catalanes. També participa, conjuntament amb altres institucions i ONG catalanes i espanyoles i europees en converses i peticions davant del Govern colombià, en les quals exigeix el respecte als Drets Humans dels colombians i de les colombianes. Alhora, i davant del Govern espanyol i les instàncies europees, fem un seguit d’actuacions en favor de la pau amb justícia social i d’una solució política negociada a Colòmbia, com ara cartes de denúncia i comunicats de suport a les organitzacions colombianes que, posteriorment, fem arribar als governs, membres dels parlaments, institucions i mitjans de comunicació. 

La Taula també porta a terme altres activitats, com ara: 

• Cada any fem les Jornades sobre Colòmbia, que tenen com a objectiu aproximar la realitat colombiana a la societat catalana i generar espais de debat plurals que ajudin a aprofundir i renovar punts de vista sobre diverses qüestions d'actualitat a Colòmbia. 

• Participem en diferents espais de debat sobre la situació dels Drets Humans i la construcció de la pau a Colòmbia, per tal de facilitar un coneixement mutu i un enfortiment de les diferents plataformes i organitzacions socials que treballen per Colòmbia. Entre d’altres, participem com a entitat observadora a l’assemblea de la plataforma europea d’entitats OIDHACO (Oficina Internacional de Derechos Humanos-Acción Colombia). 

• Al llarg de deu anys vam oferir un programa de beques anuals a representants d’organitzacions o de moviments socials colombians per desenvolupar una tasca de diplomàcia civil a Catalunya, a l’Estat espanyol i a Europa. Amb la seva estada aquí, s'han enfortit desenes d'iniciatives civils de pau a Colòmbia i han augmentat les relacions amb actors catalans compromesos amb aquests tipus d’iniciatives.   


 

 

 

 

 

 

Entitats

DF

Declaració fundacional