Colòmbia, el primer any de govern de Petro: avenços i obstacles

Colòmbia, el primer any de govern de Petro: avenços i obstacles

Avui fa un any Gustavo Petro es possessionava com a president de Colòmbia amb Francia Márquez com a fórmula vicepresidencial. Catalunya no ha estat indiferent davant aquest fet: fa pocs mesos el Parlament de Catalunya aprovava una Resolució de suport a la política de Pau Total del Govern de Colòmbia i constatava la necessitat de continuar treballant amb un enfocament de drets humans, posant les persones al centre de totes les polítiques i en tots els àmbits que calgui. Fem un repàs d’alguns temes destacats en matèria de pau i drets humans durant el primer any d’aquesta legislatura.

read more

Què són les jornades

Un dels principals compromisos de la Taula Catalana és el de fer visibles iniciatives de pau que, entenem, poden jugar un paper en la transformació del conflicte a escala local i regional. La Taula entén que una veritable pau i una reconciliació nacional a Colòmbia només es poden aconseguir a través d’una solució negociada que es fonamenti en l’esclariment de la veritat, de la justícia i el reconeixement del dret a la reparació de les víctimes de les violacions dels drets humans i el dret internacional humanitari.

Una altra de les premisses bàsiques sobre les que es basa el treball de la Taula és considerar l’estat colombià com a principal instància responsable de vetllar pel respecte dels drets humans dins del seu territori. Alhora, reconeix la societat civil colombiana com a protagonista de la transformació social, política i econòmica que urgeix al país; així com considera que la comunitat internacional ha d’assumir la seva corresponsabilitat en els aspectes d’internacionalització del conflicte.

Amb la finalitat d’assolir aquests objectius, la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia intenta construir un discurs propositiu que animi l’opinió pública Catalana i tots els seus agents socials, polítics, governamentals, etc. a treballar conjuntament per la transformació del conflicte colombià. Amb aquesta intenció nasqueren les Jornades que anualment programa la Taula d’ençà l’any 2003.

Cartelleria de les jornades

Jornades anteriors