Presentació de la Taula

La Taula és una plataforma d’entitats catalanes que treballen per a Colòmbia. Va ser creada l’any 2002 i es constitueix com una xarxa de solidaritat i un espai de concertació per a la incidència política i la sensibilització de la societat catalana.

Treballa per contribuir des de Catalunya a la construcció d’una pau estable i duradora a Colòmbia que respecti i garanteixi els drets humans, acompanyant la sortida negociada i definitiva del conflicte colombià a tots els seus àmbits: polític, social, ambiental i armat. I també per visibilitzar i donar veu a les entitats i persones defensores de drets humans que treballen en la construcció de la pau a Colòmbia.

La Taula som 33 entitats

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

entitat observadora

Ajuntament de Barcelona

entitat observadora

Ajuntament de Lleida

entitat membre

Assemblea de Cooperació per la Pau

entitat membre

Associació Catalana per la Pau

entitat membre

Brigades Internacionals de Pau de Catalunya-PBI Colombia

entitat observadora

Centre Delàs Estudis per la Pau

entitat membre

Col·lectiu Maloka Colòmbia

entitat membre

Comissió Catalana d'Acció pel Refugi

entitat membre

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya

entitat membre

Cooperacció

entitat membre

Copolis

entitat membre

Entrepobles

entitat membre

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

entitat membre

Foro internacional de víctimas

entitat membre

Fundació Pau i Solidaritat - CCOO Catalunya

entitat membre

HUITACA. Pacte per la vida i per la pau

entitat membre

Institut Català Internacional per la Pau - ICIP

entitat observadora

International Action for Peace - IAP

entitat observadora

La Intersindical

entitat membre

Justícia i Pau

entitat membre

La Colectiva. Mujeres refugiadas, exiliadas y migradas de Colombia en España

entitat membre

La Fàbric@

entitat membre

Lafede.cat

entitat membre

Moviment per la Pau - MPDL

entitat observadora

Mujer Diáspora

entitat membre

Nabowa - Xarxa per la Pau

entitat observadora

Oxfam Intermón

entitat membre

Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere

entitat membre

REDS

entitat membre

Sindicalistes Solidaris - UGT

entitat membre

Revista Sobirania Alimentària

entitat membre

UNIPAU - Universitat Internacional de la Pau

entitat membre

Xarxes de les que formem part

La Taula està enxarxada amb diferents plataformes:

Oficina Internacional de los Derechos Humanos – Acción Colombia (OIDHACO). Xarxa europea d’organitzacions que treballen amb Colòmbia. La Taula per Colòmbia va  formar part del Consell d’Administració d’Oidhaco des de finals de 2017 al 2022.

– Espai de coordinació estatal de solidaritat amb Colòmbia. Xarxa d’entitats que treballen sobre Colòmbia en l’àmbit català i estatal.

Grup català de treball d’Empreses i Drets Humans. La Taula catalana per Colòmbia ha dinamitzat juntament amb la Lafede.cat el Grup de treball d’empreses i drets humans.

Missió, visió i valors

Missió

Contribuir des de Catalunya a la construcció d’una pau estable i duradora a Colòmbia que respecti i garanteixi els drets humans, acompanyant la sortida negociada i definitiva del conflicte colombià a tots els seus àmbits: polític, social, ambiental i armat. Visibilitzar i donar veu a les entitats i persones defensores de drets humans que treballen en la construcció de la pau a Colòmbia.

Visió

Ser l’entitat catalana de referència en l’àmbit de la construcció de la pau i la defensa dels drets humans a Colòmbia per a les institucions públiques, organitzacions mediàtiques, entitats socials i ciutadania tant a nivell català com a nivell espanyol, europeu, multilateral i colombià.

Valors

– La pau i reconciliació nacional a Colòmbia tan sols es pot aconseguir a través d’una solució negociada que es fonamenti en l’aclariment de la veritat, en la justícia i el reconeixement del dret a la reparació de les víctimes de violacions dels DDHH i el dret internacional, així com dels seus familiars.

– L’Estat Colombià és la principal instància responsable de vetllar pel respecte dels drets humans dins del seu territori.

– Des de la Taula no es dóna suport de manera directa o indirecta a cap actor armat.

– La transformació social, política i econòmica que necessita el país ha de tenir a la societat colombiana com a protagonista.

– La comunitat internacional ha d’assumir la seva corresponsabilitat en els factors d’internacionalització del conflicte.

– A Europa hem de vetllar per no reproduir la polarització creixent a la qual està sotmesa la població colombiana.

La Junta i l’equip tècnic

La Junta Directiva és qui regeix, representa i administra l’associació i és la responsable de fer complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que l’Assemblea estableixi. Està formada per tres persones.

L’equip tècnic és qui s’encarrega d’implementar els acords presos per l’Assemblea General i coordinats per la Junta Directiva. Està format per tres persones en els càrrecs de coordinació, responsable de comunicació i tècnica de l’entitat.