Avís Legal

El titular del web www.taulacolombia.org (el “Web”) és l’entitat ASSOCIACIÓ TAULA COLÒMBIA, les dades d’identificació de la qual són les següents:

Domicili social: C/ Tàpies, 1-3. 08001 Barcelona

CIF: G-64760523

 

Accés al Web

L’accés i ús del Web per l’usuari comporta l’acceptació de l’Avís Legal, així com de la Política de Privacitat i de Cookies del Web.

L’usuari ha de llegir atentament l’Avís Legal i la Política de Privacitat i de Cookies quan es proposi utilitzar el Web, ja que aquestes podran ser adaptades i/o modificades en qualsevol moment. Si no les accepta, li preguem s’abstingui d’utilitzar el Web i el seu contingut.

Utilització i funcionament del Web
L’usuari es compromet a fer un ús diligent del Web, així com de la informació relativa als seus serveis i/o activitats, amb total subjecció tant a la normativa aplicable com a l’Avís Legal i, si s’escau, a qualssevol altres condicions que la Taula Catalana per Colòmbia estableixi a l’efecte al Web.

La Taula Catalana per Colòmbia fa els seus millors esforços per mantenir el Web en bon funcionament, evitant errors o, en el seu cas, reparant-los i mantenint els continguts del Web degudament actualitzats. Ara bé, la Taula Catalana per Colòmbia no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés al Web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests darrers siguin oportunament actualitzats.

 

Responsabilitat

La Taula Catalana per Colòmbia no es responsabilitza de qualsevol dany i/o perjudici que es pugui derivar, directament o indirectament, de l’accés o ús de la informació continguda al Web i, especialment, d’aquella informació relativa a tercers diferents de la  Taula Catalana per Colòmbia incloent, i sense limitar-ho, els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics i tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat del Web ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o a Internet.

Addicionalment, la Taula Catalana per Colòmbia no es fa responsable de cap dany i/o perjudici en el programari i/o maquinari de l’usuari que es derivi de l’accés i ús del Web.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tot tipus que la Taula Catalana per Colòmbia pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què quedi sotmès en virtut de l’Avís Legal, la resta de condicions previstes en el Web i/o la legislació aplicable en cada moment.

 

Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els dissenys, bases de dades, programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integren el Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, enregistraments sonors, combinacions de colors, etc.) [els “Continguts”], la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat de ASSOCIACIÓ TAULA COLÒMBIA

Queda expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del Web, els Continguts i/o els signes distintius de la Taula Catalana per Colòmbia.

La utilització no autoritzada dels continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de la Taula Catalana per Colòmbia poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, si escau, es derivin dels mateixos.

 

Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de l’Avís Legal és declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, i les mateixes romandran vigents en tota la resta, considerant-se no posada disposició o la part de la mateixa que resulti afectada. A aquests efectes, l’Avís Legal només deixarà de tenir validesa exclusivament respecte de la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per aquesta nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hagués d’afectar l’Avís Legal de forma integral.

Política de privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

  1. Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

ASSOCIACIÓ TAULA COLÒMBIA

Domicili social: C/ Tàpies, 1-3. 08001 Barcelona

CIF: G-64760523

 

Pots contactar amb la persona delegada de protecció de dades a través de l’adreça postal o del correu electrònic comunicacio@taulacolombia.org  

  1. Amb quina finalitat tractem les dades personals?

ASSOCIACIÓ TAULA COLÒMBIA informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioneu, o aquelles que accedim a conseqüència de la navegació, consulta i/o sol·licituds a través del lloc web www.taulacolombia.org seran incorporades a un fitxer titularitat de Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, amb la finalitat de:

– Mantenir informats/es a particulars i entitats sobre el treball, les activitats i informació d’interès de la Taula Catalana per Colòmbia.

– Atendre les peticions i/o consultes i enviar comunicacions (també per via electrònica).

– Gestionar les altes del nous membres i les activitats de l’entitat.

L’usuari haurà de comunicar a la Taula les seves dades personals actuals per tal que la informació continguda en els fitxers de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia estigui actualitzada i sense errors. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades.

  1. Quines dades gestionem?

Les dades que la Taula gestiona són les següents:

– Quan una entitat ingressa a la Taula Catalana per Colòmbia com a entitat membre es demana: Nom i cognoms, DNI, nom legal de l’entitat, adreça, telèfon, IBAN per fer el cobrament de la quota, correu electrònic genèric, noms del personal tècnic i els seus correus electrònic institucionals.

– Quan una entitat ingressa a la Taula Catalana per Colòmbia com a entitat observadora es demana: Nom i cognoms, DNI, nom legal de l’entitat, adreça, telèfon, correu electrònic genèric.

– Quan una persona vol rebre el butlletí extern de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia es demana: Nom i cognoms, correu electrònic i nom de l’entitat, associació, institució de la que forma part, si s’escau.

  1. Quan temps conservarem les teves dades personals?

Les dades personals dels i les usuàries es conservaran mentre no se’n sol·liciti la supressió. L’usuari podrà oposar-se a la conservació de les seves per al tractament dels mateixos, enviant un correu electrònic a comunicacio@taulacolombia.org 

  1. Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

La base legal per al tractament de dades és el consentiment de l’interessat.

  1. A quins destinataris es comunicaran les teves dades personals?

ASSOCIACIÓ TAULA COLÒMBIA té implantades les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades de caràcter personal i n’eviten l’alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, tot això de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

  1. Quins són els teus drets en relació amb les teves dades personals?

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals en el domicili social de ASSOCIACIÓ TAULA COLÒMBIA en els termes establerts a la legislació vigent. Per a la seva major comoditat, i sense perjudici que s’hagin de complir amb determinats requisits formals establerts a la normativa vigent, la Taula li ofereix la possibilitat de sol·licitar l’exercici dels drets referits anteriorment a través del correu electrònic comunicacio@taulacolombia.org 

Si creus que el tractament de les teves dades no s’ajusta a la normativa vigent pots presentar una reclamació a les adreces esmentades o davant l’autoritat de control de la Agencia Española de Protección de Datos.

Política de cookies

Mitjançant l’accés i ús del Web, l’usuari accepta que ASSOCIACIÓ TAULA COLÒMBIA pot utilitzar cookies de tercers (en especial, de JETPACK), de sessió i permanents, amb la finalitat de permetre la seva navegació pel Web en funció de característiques predefinides i millorar la seva experiència, tal i com es pot verificar en aquest enllaç

Les cookies constitueixen procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per un usuari d’Internet durant la seva visita a un determinat web amb la finalitat de reconèixer-ho com a usuari recurrent i personalitzar el seu ús i facilitar una navegació més ràpida.

L’usuari pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar per defecte totes les cookies o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada cookie i decidir en aquest moment la seva implantació o no.

Els procediments per al bloqueig i eliminació de les cookies poden diferir d’un navegador d’Internet a un altre, per la qual cosa haurà d’adreçar-se a les instruccions facilitades pel navegador d’Internet, com aquests que es detallen a continuació:

Aquests navegadors estan sotmesos a actualitzacions o modificacions, de manera que no podem garantir que s’ajustin completament a la versió del seu navegador.

En cas que desitgi rebutjar la utilització de cookies, pot tenir limitat l’ús d’algunes prestacions del Web. Si continua navegant pel Web sense denegar la seva autorització implica que accepta el seu ús per part de ASSOCIACIÓ TAULA COLÒMBIA.


Per a qualsevol qüestió addicional relacionada amb l’ús de cookies, pot enviar la seva petició mitjançant un correu electrònic a comunicacio@taulacolombia.org