XIV Jornades sobre Colòmbia

6.06.16 | Jornades de la Taula

Malgrat el reconeixement de la universalitat dels Drets Humans a nivell internacional, els Estats tendeixen a limitar la seva responsabilitat a l’interior de les seves fronteres, la qual cosa implica un buit en la protecció real dels Drets a nivell internacional. Aquest buit implica directament les empreses transnacionals -ETN-.

El seguiment, investigació i documentació sobre les conseqüències socials i ambientals de les operacions d’aquestes empreses en les dues últimes dècades, realitzat per organismes internacionals, centres d’estudi, organitzacions no governamentals i moviments socials, demostra la necessitat urgent de comptar amb un marc regulador vinculant per a les ETN. 

Al 2014, el Consell de Drets Humans de les Nacions Unides va iniciar un procés que té precisament per objecte l’establiment d’un instrument internacional jurídicament vinculant sobre empreses transnacionals i drets humans. Alhora, responent a la mobilització i la pressió de la societat civil, el Parlament i el Govern de Catalunya, han expressat en els dos últims anys la voluntat que els actors catalans que operen més enllà de les nostres fronteres respectin els Drets Humans

Amb l’objectiu d’oferir un espai de reflexió i acció que permeti que Catalunya es converteixi en pionera en aquesta temàtica, Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global i la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, amb el suport de la Campanya Pobresa Zero – Justícia Global, van convocar una jornada al Parlament de Catalunya la titulada: «Empreses i drets humans: el camí cap a les normes vinculants». 

La jornada va comptar amb la participació de persones expertes de NNUU i entitats internacionals sobre els avenços en aquest sentit. Es van presentar també les conclusions i recomanacions de la delegació catalana que va visitar Buenaventura, Colòmbia, lloc on opera una empresa catalana acusada de greus impactes socials i ambientals. Finalment, la jornada va fer una innovadora proposta per part de la societat civil adreçada al Parlament i al Govern sobre la responsabilitat exterior de les empreses catalanes en matèria de Drets Humans: la creació d’un centre d’avaluació i la proposta de resolució sobre un marc legislatiu pel respecte dels drets humans de les empreses catalanes. 

Programa de les Jornades

Galeria fotogràfica

Nota de premsa

Comunicació

Altres Jornades de la Taula

XVIII Jornades sobre Colòmbia

XVIII Jornades sobre Colòmbia

La Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia celebrem aquest any les XVIII Jornades sobre Colòmbia en el marc de la Fira d’Economia Social de Cataluña (FESC) 2020.  A través de 4 taules de debat distribuïdes al llarg del calendari de la FESC, i de...

read more
XVII Jornades sobre Colòmbia

XVII Jornades sobre Colòmbia

Els dies 5 i 6 de novembre el Parlament de Catalunya i el Pati Manning van acollir les XVII Jornades a Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia. Aquestes jornades  s'han emmarcat en una setmana d'activitats que s'han organitzat amb altres entitats no...

read more
XVI Jornades sobre Colòmbia

XVI Jornades sobre Colòmbia

La Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, Cooperacció i la Plataforma unitària contra les violències de gènere van col.laborar per la celebració de les XVI Jornades sobre Colòmbia del 18 i 19 d’octubre del 2018.  Les XVI Jornades van posar el punt de...

read more
XV Jornades sobre Colòmbia

XV Jornades sobre Colòmbia

Els dies 29 i 30 de juny del 2017 la Taula per la Pau a Colòmbia va celebrar les XV Jornades, "Defensar els que defensen: reptes en la protecció de defensors i defensores de drets humans en el marc del procés de pau a Colòmbia". No obstant la signatura d’un acord de...

read more
XIII Jornades sobre Colòmbia

XIII Jornades sobre Colòmbia

Les empreses transnacionals han esdevingut un actor clau en l'actual procés de globalització, amb un poder econòmic i polític cada vegada més gran. Simultàniament, són creixents les denúncies que la societat civil fa contra aquestes empreses per violacions dels drets...

read more
XII Jornades sobre Colòmbia

XII Jornades sobre Colòmbia

Les converses entre el Govern colombià i la guerrilla de les FARC portaven més d'un any i mig. En 2014, els acords als quals s'havia arribat fins al moment tractaven sobre els punts de la política agrària i la participació política. En discussió quedava el problema de...

read more