XIV Jornades sobre Colòmbia

6.06.16 | Jornades de la Taula

Malgrat el reconeixement de la universalitat dels Drets Humans a nivell internacional, els Estats tendeixen a limitar la seva responsabilitat a l’interior de les seves fronteres, la qual cosa implica un buit en la protecció real dels Drets a nivell internacional. Aquest buit implica directament les empreses transnacionals -ETN-.

El seguiment, investigació i documentació sobre les conseqüències socials i ambientals de les operacions d’aquestes empreses en les dues últimes dècades, realitzat per organismes internacionals, centres d’estudi, organitzacions no governamentals i moviments socials, demostra la necessitat urgent de comptar amb un marc regulador vinculant per a les ETN. 

Al 2014, el Consell de Drets Humans de les Nacions Unides va iniciar un procés que té precisament per objecte l’establiment d’un instrument internacional jurídicament vinculant sobre empreses transnacionals i drets humans. Alhora, responent a la mobilització i la pressió de la societat civil, el Parlament i el Govern de Catalunya, han expressat en els dos últims anys la voluntat que els actors catalans que operen més enllà de les nostres fronteres respectin els Drets Humans

Amb l’objectiu d’oferir un espai de reflexió i acció que permeti que Catalunya es converteixi en pionera en aquesta temàtica, Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global i la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, amb el suport de la Campanya Pobresa Zero – Justícia Global, van convocar una jornada al Parlament de Catalunya la titulada: «Empreses i drets humans: el camí cap a les normes vinculants». 

La jornada va comptar amb la participació de persones expertes de NNUU i entitats internacionals sobre els avenços en aquest sentit. Es van presentar també les conclusions i recomanacions de la delegació catalana que va visitar Buenaventura, Colòmbia, lloc on opera una empresa catalana acusada de greus impactes socials i ambientals. Finalment, la jornada va fer una innovadora proposta per part de la societat civil adreçada al Parlament i al Govern sobre la responsabilitat exterior de les empreses catalanes en matèria de Drets Humans: la creació d’un centre d’avaluació i la proposta de resolució sobre un marc legislatiu pel respecte dels drets humans de les empreses catalanes. 

Programa de les Jornades

Galeria fotogràfica

Nota de premsa

Comunicació

Altres Jornades de la Taula

Segon dia de les Jornades #DHnarcotrafic

Segon dia de les Jornades #DHnarcotrafic

El segon dia de les Jornades van ser sobre “Nous paradigmes: regulació global i alternatives al prohibicionisme” i “La dignificació dels pobles: una mirada ètnica territorial a la planta de la coca.”

read more
Primer dia de Jornades 2023 #DHnarcotrafic

Primer dia de Jornades 2023 #DHnarcotrafic

El primer dia de les XXI Jornades sobre Colòmbia van comptar amb la participació de la excomissionada de la CEV, Marta Ruiz, quI va ser l’encarregada de la conferència inaugural “Les economies regionals de la cocaïna en el conflicte armat colombià.”

read more
Drets Humans i narcotràfic a Colòmbia

Drets Humans i narcotràfic a Colòmbia

Els dies 8, 9 i 10 de novembre seran les Jornades sobre Colòmbia amb la mirada posada a les responsabilitats globals per a la construcció de Pau i la defensa dels pobles en un país impactat per la violència del narcotràfic.

read more
Save the date! XXI Jornades de la Taula

Save the date! XXI Jornades de la Taula

Reserveu-vos a l’agenda: 8, 9 i 10 de novembre de 2023 tornen les XXI Jornades de la Taula per Colòmbia. Enguany amb la mirada posada en el negoci del narcotràfic, la vulneració dels drets humans i com construir la pau en un context de violència i crim organitzat. Amb espai per visualitzar i fer pedagogia sobre l’ús ancestral de la coca.

read more