El Parlamento de Cataluña aprueba una resolución de apoyo a la política de paz total

22.06.23 | Actualidad

La Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació del Parlament de Catalunya, en la sessió tinguda el dia 8 de juny de 2023 va debatre el text de la Proposta de resolució de suport a la política de pau total del Govern de Colòmbia. Els acords s’ha publicat al butlletí oficial el 22 de juny de 2023

Resum del contingut de la Resolució:

  1. El Parlament de Catalunya dona suport integral a la política de pau total del Govern de Colòmbia
  2. El Parlament de Catalunya reconeix els avenços assolits pel que fa a la represa del diàleg amb l’Exèrcit d’Alliberament Nacional i aplaudeix l’apropament a altres estructures armades il·legals que operen a Colòmbia.
  3. El Parlament de Catalunya declara la necessitat de continuar avançant en la implantació total del sistema integral de veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició. Així mateix, el Parlament remarca la necessitat d’avançar en els macrocasosoberts per la JEP i d’establir les sancions pertinents en el marc de la justícia restaurativa.
  4. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de continuar treballant, amb un enfocament de drets humans i posant les persones en el centre de totes les polítiques, en tots els àmbits que calgui per a assolir la pau total a Colòmbia.

Podeu llegir aquí la Resolució completa

Categorias