Comunicat internacional #GarantíasParaBuenaventura

14.04.21 | Comunicat públic

Organitzacions internacionals manifestem preocupació per la situació de seguretat a la ciutat de Buenaventura i exigim garanties per a la població civil.

La Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia juntament amb Oidhaco i Misereor manifestem la nostra preocupació per la situació de seguretat a la ciutat de Buenaventura, particularment pels fets ocorreguts recentment al barri de Santa Fe, iadjacent a la terminal portuària i logística de TCBuen, empresa que té la seu social a Europa. Aquests incidents tenen lloc en un context de violència estructural i d’agreujament de la situació humanitària a la ciutat portuària.

Sol·licitem a la comunitat internacional instar el Govern colombià a:
– Implementar de manera immediata mesures de protecció col·lectives i efectives que garanteixin la vida i integritat física i psíquica dels habitants i líders de barri de Santa Fe i també de les organitzacions i líders socials de Buenaventura. Aquestes mesures han de ser acordades amb la mateixa comunitat i organitzacions i ser conformes a les normes de protecció internacionals.

– Investigar de manera ràpida i efectiva les fustigacions i fets violents que s’han produït contra aquesta comunitat i que els responsables materials i intel·lectuals siguin portats davant la justícia.

– Reprendre de manera urgent el procés d’implementació dels acords assolits amb el Govern després del Paro Cívico de 2016, amb participació constant del Comitè de la vaga. La implementació d’aquests acords, que garantien la satisfacció plena dels drets econòmics, socials i culturals dels habitants de municipi de Buenaventura, és vital per a la superació de la crisi humanitària i de drets humans.

– Implementar de manera urgent i integral totes les mesures de prevenció i seguretat de l’Acord de Pau entre el Govern colombià i les FARC-EP i desenvolupar un pla específic de desmantellament contra les estructures armades il·legals al municipi de Buenaventura amb participació de la societat civil.

Podeu descarregar el comunicat aquí.

Categories