Drets humans, un assumpte de responsabilitat política. Guia per a la promoció i protecció internacional dels Drets Humans des de l’àmbit local

8.06.20 | Activitat

Us convidem a la presentació On-line de “Drets Humans, un assumpte de responsabilitat política. Guia per a la promoció i protecció internacional dels Drets Humans des de l’àmbit local” el pròxim dijous 11 de juny, a les de 10:00 hores.

La guia, editada per Reds, es basa en la selecció d’activitats i accions implementades en 16 ajuntaments europeus (6 catalans), que han acceptat compartir les seves experiències i vol ésser un instrument de referència per a persones amb càrrecs polítics, al personal tècnic dels governs locals i ONGs que treballen en cooperació internacional, per promoure la voluntat de protegir els Drets Humans des d’una perspectiva global. Entre els ajuntaments,  hi figuren sis governs locals de la província de Barcelona (Barcelona.cat, Ajuntament de Gavà, Ajuntament Sant Boi i Cooperació SantBoi, Ajuntament de Sant Cugat, Ajuntament de Terrassa i Ajuntament de Viladecans).

Aquests ajuntaments han acceptat compartir les seves experiències i accions, convençuts de que els Drets Humans no tenen fronteres i que la protecció de persones i comunitats d’altres territoris, víctimes de greus violacions als Drets Humans, és una condició fonamental per a la convivència mundial.

La invisibilitat i l’aïllament de les víctimes són característiques transversals en situacions de violacions als Drets Humans. Per això, és fonamental la intervenció d’actors internacionals que denunciïn, facin visibles, protegeixin i acompanyin les persones i comunitats víctimes d’atemptats contra la seva dignitat, recordant que la violació a les llibertats i drets fonamentals, encara que sigui a una sola persona, és un atemptat contra tota la humanitat. La defensa dels Drets Humans, avui més que mai, ha de ser un imperatiu internacional.

La present guia s’emmarca en el projecte “De l’àmbit local al global: incidència política des de governs locals europeus en greus violacions als Drets Humans”, desenvolupat per Reds amb el suport de la Diputació de Barcelona.

  • Antoni Montseny Domènec, Director de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona: Salutació institucional.
  • Karlos Castilla de l’Institut de Drets Humans de Catalunya: La incidència política dels governs locals en la protecció internacional de drets humans i normativa internacional a tenir en compte.
  • Amaia García Bosque de la Taula Catalana per Colòmbia compartirà l’experiència del treball conjunt entre institucions i organitzacions de la societat civil en protecció i promoció dels Drets Humans
  • Reds: Presentació de la guia.

Podeu descarregar la guia aquí:
bit.ly/36uLp7D (català)
https://bit.ly/2X6UgJI (castellà)

Inscripcions: incidencia@reds.ong (enviarem link a Zoom al vostre correu)

Categories