El futur de la Taula

1.02.19 | Opinió

L’any 2018 la Taula Catalana pels Drets Humans a Colòmbia vam fer una avaluació estratègica i operativa amb l’objectiu de determinar quins aspectes i tasques de l’entitat calia prioritzar per a millorar els resultats i impactes de la Taula i de la feina que fa de coordinació de les entitats i la incidència política, social i mediàtica. Com a objectius específics vam concretar avaluar els resultats i l’impacte del treball de la Taula en els darreres cinc anys i la seva contribució en la promoció i la protecció dels drets humans a Colòmbia, i del seu suport als acords i les negociacions de pau.

L’avaluació ha validat la feina de la Taula i ha determinat que la seva existència com a espai de coordinació de les entitats catalanes segueix sent imprescindible. En el marc de les recomanacions sorgides de l’avaluació, a la Taula hem iniciat l’any amb l’objectiu d’elaborar a curt termini la construcció participativa d’una planificació estratègica que faci possible definir una planificació operativa pel 2019.

De les prioritats identificades a l’avaluació hem decidit revisar en primer lloc 4 dimensions: la comunicació, la participació, els actors i el finançament. Amb aquest mandat, el mes de gener hem constituït grups de treball específics per facilitar una escala dels temes a assolir de manera global a la Planificació Estratègica i en concret en el Pla Operatiu 2019. Aquest Pla ens permetre identificar accions i categoritzar-les, per tal de aprofitar oportunitats contextuals i evitar inèrcies.

Malgrat que les 4 dimensions són transversals per portar a terme l’ideari de la Taula, hem decidit que el 2019 hem de treballar en tres temes: posicionar la Taula a l’agenda social catalana, especialment als mitjans de comunicació; prioritzar la continuïtat de Colòmbia com a país prioritari de la cooperació catalana; i treballar per incloure la diàspora colombiana del nostre territori a la Taula.

Categories