El Grup Interparlamentari crida el Govern colombià a protegir les organitzacions socials i comunitats afectades per la violència i que implementi íntegrament l’Acord de Pau

11.03.22 | Comunicat públic

30 diputats i diputades de l’estat espanyol expressen les seves preocupacions davant l’agreujament del clima de violència, la militarització de la vida social, els atacs contra persones defensores de drets humans i líders socials i l’auge dels grups armats il·legals.

El Grup Interparlamentari considera de màxima rellevància i urgència:

FER una crida pública al Govern colombià perquè intensifiqui les mesures de protecció a les persones, organitzacions socials i comunitats afectades per la violència, perquè es comprometi amb el desmantellament efectiu dels grups paramilitars i perquè impulsi el diàleg amb garanties i acords humanitaris amb tots els actors armats presents als territoris.

EXHORTAR al Govern colombià que lideri la implementació integra de tots els aspectes de l’Acord per a la Terminació Definitiva del Conflicte, així com que reprengui les converses de pau amb l’ELN.

REITERAR el nostre suport inequívoc al procés de pau i, en particular, al Sistema Integral de Veritat, Justícia, Reparació i Garanties de No Repetició conformat per la Comissió per a l’Aclariment de la Veritat (CEV), la Jurisdicció Especial de Pau (JEP) i la Unitat de Cerca de Persones donades per Desaparegudes (UBPD).

INSTAR el Govern espanyol i la Unió Europea perquè adoptin una posició més proactiva i emprin tota la seva capacitat diplomàtica davant el Govern colombià per eliminar els obstacles al Procés de Pau.

Podeu descarregar el pronunciament Pronunciamiento Interparlamentario ante agravamiento clima de violencia Colombia.

Categories