Memòria de 2018 que aplega les veus i les experiències de dones profundament implicades en el procés de construcció de pau i analitza la implementació dels acords des d’una perspectiva de gènere. Entrada disponible en castellà 

read more