Lafede.cat formula 60 demandes per un país compromès amb la Justícia global

15.05.24 | Publicació, Publicacions d'entitats de la Taula, Recursos

La federació ha elaborat un document amb “60 demandes per un país compromès amb la Justícia global” per tal que les forces polítiques que es presenten a les eleccions catalanes es comprometin a incorporar-les en la seva acció política. Amb aquestes demandes la ciutadania compromesa pot també orientar-se a l’hora de consultar els diferents programes electorals.

Les conteses electorals són sempre el moment de recollir i sistematitzar totes les propostes i demandes en les quals treballa la federació. Els documents que resulten es fan arribar als partits abans o durant la campanya electoral, però es fan servir com a guia d’incidència durant tota la legislatura.

Més enllà de les mesures o polítiques concretes, una de les primeres demandes de Lafede.cat a tots els grups polítics és “mirada llarga, responsabilitat i garanties d’estabilitat, per tal que les polítiques públiques de solidaritat i justícia global es puguin definir i desplegar amb garanties”.

També s’han prioritzat 10 que han estat recollides en aquest altre document “10 demandes prioritàries per un país compromès amb la justícia global”.

Categories