Centre d’avaluació dels impactes de les empreses catalanes a l’exterior (2017)

5.04.17 | Publicació, Publicacions de la Taula, Recursos

Malgrat el reconeixement de la universalitat dels drets humans, inclosos els drets econòmics, socials i culturals (DESC) i els drets de tipus col·lectiu, i tot i la participació de la majoria dels països en el sistema internacional dels drets humans, els Estat tendeixen a limitar la seva responsabilitat formal a l’interior de les seves fronteres, la qual cosa implica un buit en la protecció real dels drets en l’àmbit internacional.

La proposta continguda en aquest document elaborat per Lafede.cat i la Taula catalana per la pau i els drets humans a Colòmbia constitueix una resposta concreta de les organitzacions socials catalanes per a revertir aquesta situació i ofereix la possibilitat que Catalunya esdevingui un referent en termes de l’acció exterior, pel que fa al respecte dels drets humans, la promoció de la pau i el desenvolupament humà sostenible.

Aquesta iniciativa s’emmarca en el marc del procés iniciat el 2014 a les Nacions Unides per a la instauració d’un marc vinculant, així com del treball de vàries dècades a l’hora de presentar denúncies i documentar casos concretats, per part tant de comunitats afectades com d’organitzacions socials del Sud i del Nord.

Informe disponible aquí

Categories