El Congrés dels Diputats aprova una Proposició No de Llei en suport al Procés de Pau a Colòmbia impulsada, entre altres, per la Taula Catalana per Colòmbia

7.07.21 | Actualitat

La comissió d’Afers Exteriors va aprovar (amb 20 vots a favor, 14 en contra i 1 abstenció), la Proposició No de Llei (PNL) per instar el Govern espanyol a “Continuar manifestant el seu total suport a la implantació integral de l’Acord de Pau amb la participació activa de les comunitats i de les organitzacions socials colombianes de manera concertada, eficaç i integral, complint amb els enfocaments de gènere, ètnic i territorial.

Amb la PNL aprovada el 29 de juny es demana el Govern d’Espanya que doni suport al Sistema Integral de Veritat, Justícia, Reparació i Garanties de No Repetició (SVJRNR), vetlli per garantir el seu funcionament i independència i l’insta a donar suport polític i financer per poder “avançar en el reconeixement dels drets de les víctimes a la Veritat, la Justícia, la Reparació i les Garanties de no Repetició.”

Defensar a qui defensa

Un dels punts de la Proposta No de Llei aprovada al Congrés recull la necessitat que el govern espanyol manifesti el seu suport a la tasca que realitzen les persones defensores de drets humans i líders i lideresses socials a Colòmbia. En aquest sentit insta el Govern a què traslladi al Govern de Colòmbia la importància de –tal i com estableix l’Acord de Pau-, “dissenyar i aplicar polítiques públiques integrals i eficaces en matèria de garanties, prevenció i protecció a totes les regions de país i a enfortir les mesures col·lectives de prevenció i protecció tenint en compte els enfocaments diferencials.


Investigació i justícia

La PNL recull també la necessitat que el govern colombià realitzi les investigacions per identificar, jutjar i sancionar els responsables materials i intel·lectuals dels delictes comesos contra persones defensores de drets humans, líders i lideresses socials i excombatents de les FARC-EP, inclòs la identificació de les seves estructures i l’aclariment dels seus vincles amb elits polítiques, econòmiques i militars.

En aquesta línia també s’insta el Govern espanyol perquè sol·liciti i doni suport al Govern de Colòmbia en l’aplicació integral les mesures (acordades en el punt 3.4 de l’Acord de Pau) relatives a dissenyar una política pública efectiva de desmantellament dels grups hereus del paramilitarisme, a través de la Comissió Nacional de Garanties de Seguretat.

En el context de les protestes iniciades el 21 d’abril, en què s’han registrat nombroses víctimes civils, la PNL recull la necessitat d’exigir que es preservi el dret a la protesta pacífica i que s’investiguin els assassinats i abusos de l’ús de la força atribuïts a funcionaris responsables del manteniment de l’ordre públic.

Entitats impulsores

Aquesta proposta ha estat impulsada per un grup d’entitats, entre les quals es troben Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, Atelier ONGD, Moviment per la Pau-MPDL, Brigades Internacionals de Pau (PBI) amb el suport de més de vint coordinadors i plataformes que treballen per la justícia social i la Pau a Colòmbia.

Categories